Danışmanlık
Strateji Geliştirme

 • Mevcut işletmenizi güçlendirmek için pazarlama stratejisi ve aksiyon planı oluşturma, geliştirme ve uygulama.
 • Kârlılık artışınızı en üst düzeye çıkarmak için işletmenize özel olarak hazırlanmış pazara giriş stratejilerini geliştirme.
 • Tüketici erişiminizi arttırma ve yeni tüketici kazanma.

Tüketici İç Görüleri

 • Mevcut araştırma raporlarını değerlendirme ve ek ihtiyaçları belirleme
 • Hipotez geliştirme
 • Araştırma çalışmalarına katılma
 • Şirket içi çalışma oturumları/çalıştayları düzenleme
 • Bulguları/tüketici araştırma belgelerini önerilerle paylaşma.

Marka Geliştirme

 • Rekabet analizi çalışması
 • Tüketici araştırması bulgularını entegre etme
 • Şirket içi workshop çalışmaları gerçekleştirme
 • Tüketici hedef profili geliştirme
 • Marka konumlandırma çalışması

Portföy Yönetimi/Inovasyon

 • Mevcut ürün, ambalaj ve fiyatlandırma planlarını değerlendirme
 • Ürün inovasyon, renovasyon ve rakip benchmark çalışmaları
 • Karlılığı en üst seviyeye çıkarmak için SKU optimizasyonu çalışmaları
 • Ürün, ambalaj, fiyatlandırma önerileri sunma
 • Kısa ve orta vadeli inovasyon planı oluşturma


Daha fazla bilgi almak ister misiniz?

İşletmeye özgü hizmetler ve çözümler için bize ulaşın.

İletişim